B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Cò agus càite?

Bilingual transcription: Who and where?

Watch this clip where Joy gives us some of her useful tips and favourite phrases.

JOY

Uill, a chàirdean, ma tha mi a’ cumail ri briathrachas spòrs, tha sinn air a’ chùrs’ dheireannach a ruighinn.

Agus leis gu bheil, dè mu dheidhinn geàrr-chunntas a thoirt air cuid de na dh’ionnsaich sinn anns a’ phrògram seo.

We learned to pose a number of questions, many of them starting with

Cò and Càite?

Who will win?

Cò bhuannaicheas? Cò bhuannaicheas?

And who will lose?

Cò chailleas? Cò chailleas?

Then, where will they be playing?

Càit am bi iad / a’ cluiche? Càit am bi iad a’ cluiche?

For competing against you’d say:

a’ strì an aghaidh, a’ strì an aghaidh.

And for winning the game, you can use:

a’ gleidheadh / a’ gheama, a’ gleidheadh a’ gheama.