B1
Dashboard
Spòrs

Ron a' gheama Before the game

Deiseil? | Ready?

In this section, you’ll have a gentle introduction to talking about Spòrs (Sports).

By the end of this short lesson, you should be confident about: 

  • a’ bruidhinn mu gheama a bhios ann | talking about a forthcoming game

You will also learn about: 

  • gnìomhairean riaghailteach: an tràth teachdail dàimheach | regular verbs: relative future tense

Far am bi toil bidh gnìomh.

Where there’s a will, there’s a way.

Get started