B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cò tha nar n–aghaidh?

Who's against us?

Look at the sentences below and play with the different answers until you’re happy with them. There are no wrong answers. Have fun!

‘S e/’S iad

It’s
Camanachd an Òbain Oban Camanachd an Fhraing France An Gearasdan Fort William Poblachd na h–Èireann Republic of Ireland Bail’ Ùr an t–Slèibhe Newtonmore Caol Bhòid Kyles Athletic a’ Phòlainn Poland Na h–Eileanan Fàrach The Faroe Islands

a tha nar n–aghaidh.

who’re against us.