See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
Taigheadas

Gnàthasan–cainnte roimhearach le ÀS  Prepositional idioms with ÀS

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:  

  • using prepositional idioms with ÀS | gnàthasan–cainnte roimhearach le ÀS 

You will also learn about:  

  • riochdairean roimhearach: ÀS a–rithist | prepositional pronouns: ÀS again 

Glas air an taigh às dèidh na gadachd

A lock on the house after the theft

Get started