See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
Taigheadas

Far a bheil daoine a' fuireach Where people are living

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • talking about where people are at different times | a’ bruidhinn air far a bheil daoine aig diofar amannan 

You will also learn about:  

  • roimhearan fillte: AIR BEULAIBH; RI TAOBH; MU CHOINNEAMH | compound prepositions: AIR BEULAIBH; RI TAOBH; MU CHOINNEAMH 

Get started