See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
Taigheadas

A' ceannach is a' reic thaighean  Buying and selling houses

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:  

  • talk about buying and selling houses | a’ bruidhinn mu dheidhinn a bhith a’ ceannach is a’ reic thaighean 

You will also learn about:  

  • gnìomhairean riaghailteach: caithte, teachdail, cumhach | regular verbs: past, future and conditional 

Is sleamhainn leac–dorais an taighe–mhòir

Slippery is the flag–stone of the mansion

Get started