See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Abairtean taigheadas 

Bilingual transcription: Housing phrases

Watch this clip where Joy gives us some of her useful tips and favourite phrases.  

This time it’s at look back at: housing. 

JOY

Tha sinn air tòrr fhacail agus abairtean co-cheangailte ri taigheadas a chluinntinn.  Nach toir sinn sùil air cuid dhiubh?

a’ fuireach is living or staying somewhere, a’ fuireach.

And àite-fuirich is a place to stay, àite-fuirich.

To ask someone where they’re living, it’s:

Càit a bheil thu / a’ fuireach? Càit a bheil thu a’ fuireach?

A flat in a close is a flat ann an clobhsa, ann an clobhsa.

And a student hall of residence is

talla-còmhnaidh / nan oileanach, talla-còmhnaidh nan oileanach.

In Gaelic, if you’re paying rent, you are:

a’ pàigheadh màl, a’ pàigheadh màil.

If you have a rented house, it’s:

taigh air mhàl, taigh air mhàl.

Or if you want to buy with a mortgage you can ceannaich le morgaids, ceannaich le morgaids.