See Lesson Content

Taigheadas

B1
Dashboard
Taigheadas

A' pàigheadh airson àite–fuirich Paying for a place to live

Deiseil? | Ready? 

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • talk about paying for places to stay | a’ bruidhinn mu dheidhinn a bhith a’ pàigheadh airson àitichean–fuirich 

You will also learn about:  

  • gnìomhairean riaghailteach: caithte, teachdail, cumhach | Regular verbs: past, future and conditional 

Get started