B1
Dashboard
Còcaireachd

Còcaireachd - Dèanta! Cooking - Dèanta!

Meal do naidheachd! | Congratulations!

You’ve earned 12689316 points

sg-star +12689316

Obair mhòr! Math dha–rìribh!

You should now be confident in the following:

  • a’ bruidhinn mu dheidhinn a bhith a’ deasachadh bìdh | talking about preparing food
  • a’ bruidhinn mu dheidhinn reasabaidhean | talking about recipes
  • a’ toirt seachad agus a’ tuigsinn stiùireadh sa chidsin | giving and understanding instructions in the kitchen
  • a’ bruidhinn mu na biadhan agus mu na blasan a chòrdas riut | talking about what foods and flavours you enjoy
  • a’ deasachadh agus a’ deasbad clàrbìdh airson aoighean | preparing and discussing a menu for guests
A’ Ghalltachd (The Lowlands)
Loading

Get started