B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Abairtean

Phrases

There were a few words and phrases there which you can use when talking about An clàr–bìdh (The menu). Let’s look at some of them again in context. 

A bheil thu air salann a chur ann?

Have you put salt in it?

Feumaidh mi piobar a chur ris.

I have to add pepper.

Feumaidh mi glasraich a chur ris an t–sailead cuideachd.

I have to add vegetables to the salad as well.

Feumaidh sinn sabhs a dhèanamh airson a’ mhìlsein.

We have to make the sauce for the dessert.

Feumaidh sinn an sabhs a chur ris dìreach mus ith sinn.

We have to add the sauce just before we eat.

Dè a tha thu air a chòcaireachd?

What have you cooked?

Tha mi air am mìlsean a dhèanamh.

I’ve made the dessert.

Tha mi air cèic a dhèanamh cuideachd.

I have made cake as well.

A bheil thu air salann a chur ann?

When we are talking about things we made earlier, we can use the structure Tha mi air … (I have …) or (I am after …). This structure causes iomlaid (inversion), which we first saw in A2 Cuspair 9. 

Tha mi air a’ chèic a dhèanamh 
I am after the cake making 
I havemadethe cake