B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

A' leantainn reasabaidh - Dèanta!

Following a recipe - Dèanta!

You should now be confident about:

  • a’ mìneachadh mar a leanas tu reasabaidh le gnìomhairean riaghailteach | explaining how to follow a recipe using regular verbs

You should also be confident about:

  • Roimhearan fillte: AIRSON | Compound prepositions: AIRSON 

  • Gnìomhairean riaghailteach: an tràth caithte, teachdail agus cumhach | Regular verbs: past, future and conditional tense

Math fhèin!

You have learnt to talk about A’ leantainn reasabaidh (Following a recipe) in Gaelic! Why not take this mini–test to see how well you’re doing?

Let’s do it

Maybe later Loading

Why not move on to talk about Am biadh as fheàrr le daoine (People’s favourite food(s))?