See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
A' Bhodhaig

Thoir sùil air Take a look at

Deiseil? | Ready?

By the end of this short lesson, you should be confident about: 

  • Thoir sùil air | Take a look at

You will also learn about: 

  • Gnìomhairean riaghailteach is neo–riaghailteach: tràth caithte, tràth teachdail, tràth cumhach | Regular and Irregular verbs: past tense; future tense; conditional tense
Gnathas-cainnte/Seanfhacal

Is ùrachadh atharrachadh

Change is as good as a rest [lit. Change is renewal]

Get started