See Lesson Content

A’ Bhodhaig

B1
Dashboard
A' Bhodhaig

A' Bhodhaig - Dèanta! The body - Dèanta!

Meal do naidheachd! | Congratulations!

You’ve earned 12655874 points

sg-star +12655874

Obair mhòr! Math dha‑rìribh!

You should now be confident in the following:

  • talking about your body and healthy living. | a’ bruidhinn mu do bhodhaig agus mu dhòigh–beatha fhallain
  • describing other people’s bodies. | a’ toirt cunntas air bodhaigean dhaoine eile
  • talking about physical features and abilities. | a’ bruidhinn mu dheidhinn feartan agus comasan corporra
  • describing people’s appearance and attitude. | a’ toirt cunntas air coltas is beachd dhaoine

Taigheadas (Housing)
Loading

Get started