See Lesson Content

Gnothachas

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Gnothachas

Bilingual transcription: Business

Watch this clip where Joy gives us some of her useful tips and favourite phrases. 

JOY  

Rinn sinn obair iongantach a chàirdean, obair iongantach. Agus, nam bithinn-sa os cionn na companaidh, bhithinn deònach obair a thabhainn dhuibh latha sam bith.

Nach toir sinn sùil air beagan de na dh’ionnsaich sinn ann an leth-uair a dh’fhalbh.

The workplace is: àite–obrach, àite–obrach 

Staff are, luchd–obrach, luchd–obrach. 

A business is a gnothachas, gnothachas 

And industry is gnìomhachas, gnìomhachas. 

If your àite–obrach has a board of directors, that’s a bòrd–stiùiridh bòrd–stiùiridh 

The board members are often ultimately responsible and, 

os cionn na companaidh, os cionn na companaidh. 

The Gaelic for a job application is a tagradh, tagradh. 

A CV is a cunntas–beatha, cunntas–beatha 

And an agallamh is an interview, agallamh.