B1
Dashboard
Faireachdainnean

Fealla-dhà is fìrinn Fun and fact

Deiseil? | Ready?

By the end of this short lesson, you should be confident about: 

  • jokes and funny things | fealla-dhà agus rudan èibhinn
  • saying that people aren’t telling the truth or that you don’t believe what they said | ag ràdh nach eil daoine ag innse na fìrinne, no nach eil thu a’ creidsinn na thuirt iad

Cha toir muir no monadh a chuid bho dhuine sona

Neither sea nor mountain can deprive a happy man of his possessions

Get started