B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription: Abairtean as fheàrr le Joy

Bilingual transcription: Joy’s favourite phrases

Watch this clip where Joy gives us some of her useful tips and favourite phrases.

JOY

Uill, bha am prògram seo a’ cur thairis le faireachdainnean. Nach toir sinn sùil air feadhainn dhiubh.

That surprises me, Tha sin /a’ cur iongnadh orm,tha sin a’ cur iongnadh orm.

Or if something angers me, tha e a’ cur fearg orm, a’ cur fearg orm.

If it makes me feel homesick, tha e a’ cur cianalas orm, a’ cur cianalas orm.

We also learned how to say that I am embarrassed or ashamed, tha mi air mo nàrachadh, air mo nàrachadh.

If we want to talk about regret, we can use the word aithreachasaithreachas.

If we’re upset or confused, it’s troimh-a-chèiletroimh-a-chèile.

And peace of mind or reassurance is fois-inntinnfois-inntinn.