See Lesson Content

Around the World

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas. An robh sibh thall thairis an-uiridh?

Take two: Were you abroad last year?

Listen again.

An robh sibh thall thairis an-uiridh? Were you abroad last year?
Cha robh. No.
Nach robh làithean-saora agaibh? Didn’t you have a holiday?
Bha. Chaidh mi gu Inbhir Pheofharain is Inbhir Nis. Yes. I went to Dingwall and Inverness.
An deach? Did you?
Chaidh. I did.
Seadh. Aye.
Am bi thu a’ dol a-null thairis am-bliadhna? Will you be going abroad this year?
Cha bhi. Thèid mi gu ceann a tuath na h-Alba. I won’t. I’ll go to the north of Scotland.
An tèid? Will you?
Thèid. Yes (I will).