See Lesson Content

Friendship

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: An toir thu uisge dhomh?

Take two: Will you give me water?

An dèan thu fàbhar dhomh? Will you do me a favour?
Nì. Dè nì mi dhuibh? I will. What will I do for you?
An toir thu airgead dhomh? Will you give me money?
Cha toir! Chan eil sgillinn ruaidh agam! I will not. I don’t have a copper penny
An tèid thu dhan bhùth dhomh? Will you go to the shop for me?
Thèid. Dè tha thu ag iarraidh? I will go. What do you want?
Nach fhaigh thu uisge dhomh? Won’t you get me water?
Gheibh. I will.
Thòir uisge dhòmhsa! Give me water!
Istibh! Shoosh!