See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
Còmhdhail

Seallaidhean air siubhal Views on travel

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about Seallaidhean air siubhal (Views on travel).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • Expressing an opinion on transport | A’ toirt beachd air còmhdhail

You will also learn about:

  • subordinate clauses with GUR E/NACH E and GUR ANN/NACH ANN | Fo-chlàsan le GUR E/NACH E agus GUR ANN/NACH ANN
  • comparative adjectives again, present tense | buadhairean coimeasach a-rithist, an tràth làthaireach

Get started