See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
Còmhdhail

Ceistean mu chòmhdail Travel queries

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about Ceistean mu chòmhdhail (Travel queries).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • Asking questions about travel using AN ANN? | A’ cur cheistean mu shiubhal le AN ANN?

Get started