See Lesson Content

Còmhdhail

B1
Dashboard
Còmhdhail

Comhairle mu chòmhdail Travel directions

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about Comhairle mu chòmhdhail (Travel directions).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • Giving advice to people about transport using the conditional tense | A’ toirt comhairle do dhaoine air còmhdhail leis an tràth chumhach

You will also learn about:

  • The copula in the past tense: B’ E/CHA B’ E | An ceanglaiche san tràth chaithte: B’ E/CHA B’ E
  • The conditional tense with irregular verbs: RACHADH/DHEIGHEADH/THIGEADH | An tràth cumhach neo-riaghailteach: RACHADH/DHEIGHEADH/THIGEADH

Get started