See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
Àrainneachd

Àrainneachd - Dèanta! Environment - Dèanta!

Meal do naidheachd! | Congratulations!

You’ve earned 11919192 points

sg-star +11919192

Obair mhòr! Math dha–rìribh!

  • You should now be confident in the following:
  • talking about weather events | a’ bruidhinn air tachartasan aimsire
  • talking about the natural environment | a’ bruidhinn mun àrainneachd nàdarra
  • discussing seasonal and yearly changes in the weather | a’ bruidhinn mu atharrachaidhean ràitheil agus bliadhnail san aimsir
  • giving views and opinions about the weather | a’ toirt seachad beachdan agus barailean mun aimsir
  • saying why I think something | ag ràdh carson a tha thu a’ smaoineachadh rudeigin
A’ Bhodhaig (The Body)
Loading

Get started