See Lesson Content

Àrainneachd

B1
Dashboard
Àrainneachd

A' toirt an aire Paying attention

Deiseil? | Ready?

In this section, we will talk about A’ toirt an aire (Paying attention).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • regular verbs (again) | gnìomhairean riaghailteach (a-rithist)

You will also learn about:

  • regular verbs: past tense and future tense | gnìomhairean riaghailteach: an tràth caithte agus an tràth teachdail

Get started