See Lesson Content

Work

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Obraichean a bharrachd

More jobs

We have more jobs here to earn more points.

saor

a joiner

innleadair

an engineer

dealbhadair

a designer

clachair

a builder

iasgair

a fisherperson

croitear

a crofter

sgrìobhadair

a writer

seinneadair

a singer

fiaclair

a dentist

’S e dealbhadair a th’ annam

I am a designer

’S e saor a th’ annam

I am a joiner

’S e sgrìobhadair a th’ annam

I am a writer