See Lesson Content

Work

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: An obair aig Anna

Take two: Anna’s job

Look at the conversation again:

Dè an obair a th’ agad? What’s your job?
’S e neach-leasachaidh a th’ annam. Dè an obair a th’ agaibh fhèin? I am a developer. What’s your own job?
’S e sgrìobhadair a th’ annam. ‘S e tidsear a th’ annam cuideachd. I am a writer. I am also a teacher.