A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Tha cofaidh dubh nas fheàrr na cofaidh geal

Black coffee is better than white coffee

Tha cofaidh dubh nas fheàrr na cofaidh geal

Black coffee is better than white coffee

Tha tì gheal nas fheàrr na tì dhubh

White tea is better than black tea

Tha pinnt làgair nas fheàrr na leth-phinnt uisge

A pint of lager is better than half a pint of water