See Lesson Content

Out and About

A2
Dashboard
Out and About

A' faighneachd airson cead Asking permission

Tha thu a’ dèanamh fìor mhath!

In this section, we will learn about a’ faighneachd airson cead (asking permission).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

A’ faighneachd airson cead | Asking permission

You will also learn about:

Gnìomhairean neo-iomlan: FAOD | Defective verbs: FAOD

Get started