See Lesson Content

Home

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha càr aig Fionnlagh

Take two: Finlay has a car

Look at the conversation again:

A bheil càr agaibh? Do you have a car?
Chan eil. A bheil càr agad? No. Do you have a car?
Chan eil an-dràsta. Tha e anns a’ gharaids. Obh obh! A bheil càr aig Màiri? Not just now. It is in the garage. Uh-oh! Does Mary have a car?
Chan eil! Obh obh obhan! Nach eil càr aige? No! UH-OH! Doesn’t he have a car?
Cò? Who?
Esan! Fionnlagh! Nach eil càr aige? Him! Finlay! Doesn’t he have a car?
Ò. Seadh. Tha càr aig Fionnlagh. Oh. Aye. Finlay has a car.