See Lesson Content

Home

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cluich le pìosan àirneis

Play with the pieces of furniture

Play with the pieces of furniture to learn the sentences.

’S e

It is
leabaidh a bed bòrd a table cathair a chair coire a kettle preasa a cupboard ciste dhràthraichean a chest of drawers amar a bath frasair a shower àmhainn an oven

a th’ ann.

that / which it is.