See Lesson Content

Home

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Dè tha seo?

Take two: What is this?

Look at the conversation again:

Dè tha seo? What is this?
’S e amar a th’ ann. It’s a bath.
Nach e frasair a th’ ann? Isn’t it a shower?
Chan e. ’S e amar a th’ ann. No. It’s a bath.