See Lesson Content

Time

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Dè an uair a tha e?

Take two: What time is it?

Look at the conversation again: 

Dè an uair a tha e? What time is it?
Tha e dà uair dheug. It’s 12 o’clock.
Chan eil. Tha e aon uair deug. No. It is eleven o’clock.
Tha e dà uair dheug. It’s 12 o’clock.
Chan eil. Tha e leth-uair an dèidh aon uair deug. No. It is half-past eleven.