See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Slàn leat

Take two: Slàn leat!

Look at the conversation again:

Ciamar a tha thu? How are you?
Chan eil gu dona. Tapadh leibh. Ciamar a tha sibh fhèin? Not bad. Thank you. How are you, yourself?
Mise? Tha gu math. Tapadh leat. Me? Well. Thank you
Slàn leibh! Goodbye!
Mar sin leat! Goodbye!