See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cuir fàilte air Iain!

Greet John!

Madainn mhath, Iain

Good morning John

Feasgar math, Iain

Good afternoon / evening, John

Latha math, Iain

Good day, John