See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Seo Anna NicCormaig

This is Anne Cormack

Let’s have a look at a very basic conversation:

Seo Anna NicCormaig. Seo Fionnlagh MacDhòmhnaill. This is Anne Cormack. This is Finlay MacDonald.
Ciamar a tha sibh, Anna? How are you, Anne?
Tha gu dòigheil, ciamar a tha thu fhèin, Fhionnlaigh? Well, how are you, Finlay?
Tha mise gu dòigheil. I am well!
Sin Màiri Nic a’ Ghobhainn. That is Mary Smith.
A Mhàiri! Madainn mhath. Is mise Fionnlagh. Mary! Good morning, I am Finlay.
Halò, Fhionnlaigh. Hello, Finlay.