See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a’ phàirc: Madainn mhath

Bilingual transcription - In the park - New friends

Friends Emma, Michael and Seonaidh catch up in the park.

Halò! Hello!
Halò, madainn mhath. Hello, good morning.
Madainn mhath. Ciamar a tha thu? Good morning. How are you?
Tha mi gu math, tapadh leat. Ciamar a tha thu fhèin? I’m well, thank you. How are you?
Tha gu math tapadh leat. I’m well, thank you.
Chì mi rithist thu! Tìoraidh! I’ll see you later! Bye!
Tìoraidh! Bye!

Madainn mhath! Good morning!
Madainn mhath. Ciamar a tha sibh? Good morning. How are you?
Tha mi gu math tapadh leat, Emma. Ciamar a tha thu fhèin? I’m well, thank you, Emma. How are you?
Tha mi gu dòigheil, tapadh leibh. I’m good, thank you.
Ciamar a tha e? How is he?
E? Tha i gu math, tapadh leibh. Nighean bheag mo charaid. He? She’s good, thank you. My friend’s little girl.
O tha i gu math, tha! Oh, she is good, yes!
Tha. Tha i còir. Yes. She is good.
O! Feumaidh mi falbh! Oh! I need to go!
Mar sin leat. Tioraidh. Goodbye. Cheerio.