A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Dath fuilt

Hair colour

Joys shows us how to describe hair.

John and Anne spoke about hair. 

falt (m)

hair

tha falt … air

he has … hair

fada

long

goirid

short

bàn

fair

dubh

black

ruadh

red, ginger

donn

brown

tha falt dubh air

he has black hair

tha falt bàn air

he has fair hair

tha falt fada, ruadh oirre

she has long, red hair

tha falt goirid, dubh air Aonghas

Angus has short, black hair

Maybe someone has hair on their face!

feusag (f)

a beard

tha feusag mhòr air

he has a big beard

stais (f)

a moustache

tha stais dhubh air

he has a black moustache

Bi faiceallach!! In some dialects gruag is used for ‘hair’. 

Bi faiceallach! Tha cuid de dhual-chainntean a chleachdadh gruag an àite falt

gruag (f)

hair

tha gruag bhàn air

he has fair hair