A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Ciamar a nì mi coimeas eadar dà rud?

How do I compare two items?

Use the word na to make comparisons between two things.

Tha measan nas fheàrr na glasraich

Fruits are better than vegetables

Tha briosgaidean nas motha na isbeanan

Biscuits are bigger than sausages

Tha marag-dhubh nas lugha na cèic

Black pudding is smaller than cake