A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Làithean geala - Dèanta

Happy days - complete

You should now be confident about:A’ dèanamh coimeas eadar an latha an-diugh agus na seann làithean | Comparing the past and present
You should also be confident about:
Am modh gnàthach le BI : Am/Nach biodh/Bhiodh/Cha bhiodh/Bhithinn/Cha bhithinn | The past tense (habitual) of BI: Am/Nach biodh/Bhiodh/Cha bhiodh/Bhithinn/Cha bhithinn

Let’s do it

Maybe later Loading