A2
Dashboard
Nature

Làithean geala Happy days

Tha thu air ais! Sgoinneil!

In this section, we will talk about Làithean geala (happy days).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • A’ dèanamh coimeas eadar an latha an-diugh agus na seann làithean | Comparing the present and the past  

You will also learn about:

  • Am modh gnàthach le BI: Am/Nach biodh/Bhiodh/Cha bhiodh/Bhithinn/Cha bhithinn | The past tense (habitual) of BI: Am/Nach biodh/Bhiodh/Cha bhiodh/Bhithinn/Cha bhithinn

Get started