Login Learn now sg-mag

Ionnsaich air-loidhne

Stèidhich na builean-ionnsachaidh agad agus ionnsaich Gàidhlig an-dràsta fhèin.

Tha an làrach SpeakGaelic air a roinn ann an ceithir ìrean. Tha na h-ìrean seo a’ leantainn ìrean FICE (CEFR) airson cànan, le A1 airson Inntrigidh is B2 airson Adhartach.

Siuthad tòisich

A1
Inntrigeadh | Entry
A2
Bunaiteach | Foundation
B1
Eadar-mheadhanach | Intermediate
B2
Adhartach | Advanced

A1Inntrigeadh | Entry

A2Bunaiteach | Foundation

B1Eadar-mheadhanach | Intermediate