Login Learn now sg-mag

Ionnsaich air-loidhne

Stèidhich na builean-ionnsachaidh agad agus ionnsaich Gàidhlig an-dràsta fhèin.

Tha an làrach SpeakGaelic air a roinn ann an ceithir ìrean. Tha na h-ìrean seo a’ leantainn ìrean FICE (CEFR) airson cànan, le A1 airson Inntrigidh is B2 airson Adhartach.

Siuthad tòisich

A1
Inntrigeadh | Entry
A2
Bunaiteach | Foundation
B1
Eadar-mheadhanach | Intermediate
B2
Adhartach | Advanced

B1Eadar-mheadhanach

environmentnew

Àrainneachd Environment

Topic 3
the-bodynew

A' Bhodhaig The Body

Topic 4
housingnew

Taigheadas Housing

Topic 5
learning-new

Ionnsachadh Learning

Cuspair 1
transportnew-min

Còmhdhail Transport

Cuspair 2