Login Learn now sg-mag
speakgaelic-hp-hero-mobile

Tòisich do shlighe Ghàidhlig

Faigh nas urrainn dhut à SpeakGaelic:
clàraich, saor an-asgaidh

Ionnsaich air-loidhne

Dè th’ ann an SpeakGaelic?

A new generation of Gaelic learning.

speakgaelic-hp-language-goals

Stèidhich na builean-ionnsachaidh agad fhèin

A bheil thu airson Gàidhlig ionnsachadh gu luath? No am bu toigh leat gabhail air do shocair? Tha sinn a’ tabhann rudeigin airson a h-uile duine.

speakgaelic-hp-own-pace

Ionnsaich aig an astar agad fhèin

Tha sinn air a’ churraicealam a chruthachadh gus an urrainn dhut leum a-mach ’s a-steach mar a bhios tu ag iarraidh.

speakgaelic-hp-bbc-content-2022

Cleachd susbaint a’ BhBC nuair a tha thu ag ionnsachadh

Is urrainn dhut ionnsachadh sa chlas, tro phrògraman TBh, podcastan no aig an astar agad fhèin, air-loidhne.

speakgaelic-college

Bi misneachail mu na thu ag ionnsachadh

Chaidh an curraicealam a leasachadh le Sabhal Mòr Ostaig, ionad nàiseanta cànan is cultar na Gàidhlig.

Teagaisg SpeakGaelic

speakgaelic-hp-tutor
 • Thoir a-nuas agus teagaisg
  Tha e saor an-asgaidh
 • Sanasaich
  Cuir am fiosrachadh agad fhèin air na postairean is puist nam meadhanan sòisealta agus air-loidhne
 • Stuthan earbsach
  Air a leasachadh le SMO, stèidhichte air FICE (CEFR)
 • Gabh fois
  ‘S urrainn do na h-oileanaich an ionnsachadh a neartachadh le prògraman, podcastan is goireasan air-loidhne
 • Thèid an sàs ann
  Cluich na geamannan clas agus dèan na gnìomhan
 • Bi cinnteach
  Tha na puingean gràmair uile a’ tighinn le nòtaichean mìneachaidh dhut fhèin agus dha na h-oileanaich

Cò tha a’ libhrigeadh SpeakGaelic?

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach.

mg-alba

Tha MG ALBA a’ stiùireadh a’ phròiseict agus a’ cruthachadh nan stuthan ionnsachaidh air-loidhne agus air na meadhanan sòisealta.

smo

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach.

bbcsounds-logo-home-2022

Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlaran a’ BhBC, tro phodcastan is rèidio.

bbciplayer-logo-home-2022

Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlaran a’ BhBC air sgàilein, tro iPlayer agus telebhisean.

Cha robh e riamh cho furasta Gàidhlig ionnsachadh.

Start Learning