See Lesson Content

Seasons

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Feuch e: Dè bhios tu a' dèanamh air an deireadh sheachdain

Feuch e: What will you do over the weekend?

Siuthad!

Your turn now. Dè bhios tu a’ dèanamh  air an deireadh- sheachdain?

${ item.message.message } ${ item.message.translation }
Choose to answer