A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Am beathach as fheàrr leam

My favourite animal

‘S e

It is
am mathan the bear an sionnach the fox an ròn the seal am fiadh the deer am madadh-allaidh the wolf an damh the stag a’ mhaoiseach the doe an cat fiadhaich the wildcat

am beathach fiadhaich as fheàrr leam.

the wild animal I prefer (is my favourite).

‘S e

It is
a’ bhrù-dhearg robin(s) a’ bhuthaid puffin(s) an fhaoileag seagull(s) a’ chearc-fhraoich grouse an iolair eagle am fitheach raven an ceann-fionn penguin an starrag hoodie crow

an t-eun as fheàrr leam.

the bird I prefer (is my favourite).